Dobro došli na servis eMatičarDa bi ste putem sistema eMatičar podnijeli zahtjev za Izvod ili Uvjerenje o podacima iz Matičnih knjiga potrebno je da se

Da bi ste došli u posjed Registracijskog ključa potrebno je da samo jednom lično posjetite zgradu Općine Velika Kladuša, šalter sala, gdje će ovlašteno lice (matičar) utvrditi vaš identitet izvršiti vašu registraciju i dodijeliti vam Registracijski ključ. Jednom dobijen Registracijski ključ je trajan i možete ga koristiti uvijek kada zahtjev za Izvod ili Uvjerenje o podacima iz Matičnih knjiga podnosite putem sistema eMatičar.

Osobe koje borave u zemlji i inostranstvu a čije se matične knjige vode na području općine Velika Kladuša, mogu izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga naručiti putem servisa eMatičar. Plaćanje ove usluge možete izvršiti preko banke (virmana).

Napomena: Izvod iz zakona

Član 64 - Zakon o matičnim knjigama ("Službene novine FBiH", broj: 37/12, 80/14 i 96/16) Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pismeni zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže ili šire porodice, usvojitelja ili staratelja.

Tačkom 151. Uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga ("Službene novine FBiH", broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 16/15) pod užom i širom porodicom iz člana 64. Zakona o matičnim knjigama užom porodicom se smatra: bračni i vanbračni partner te djeca rođenja u braku i vanbračnoj zajednici, usvojena i pastorčad; širom porodicom smatra se: roditelj-otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji, unuci, braća, sestre, djedovi i bake.Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uslovi da se izda izvod ili uvjerenje o podacima iz matičnih knjiga – u tom slučaju organ uprave općine i grada nadležan za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

Napomena! Kod uspješne registracije korisniku se dodjeljuje jedinstven identifikacijski ključ koji može preuzeti lično u općini.

Zahtjev za uvjerenje o državljanstvu

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u općini Velika Kladuša.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 37 770 030 ili na email info@velikakladusa.gov.ba .

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 13 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU
Vaš zahtjev je uspješno poslat.
Molimo Vas da pažljivo popunite formular prije plaćanja.

Zahtjev za izvod iz matične knjige umrlih

Uputstvo za popunjavanje obrsaca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u općini Velika Kladuša.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 37 770 030 ili na email info@velikakladusa.gov.ba .

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACIPODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 20 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU

Izvod iz matične knjige vjenčanih

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u općini Velika Kladuša

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 37 770 030 ili na email info@velikakladusa.gov.ba.

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 20KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU
Molimo Vas da pažljivo popunite formular prije plaćanja.

Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u općini Velika Kladuša.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 37 770 030 ili na email info@velikakladusa.gov.ba .

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 30 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU
Molimo Vas da pažljivo popunite formular prije plaćanja.

Uvjerenje o upisu

Uputstvo za popunjavanje obrsaca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u općini Velika Kladuša.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 37 770 030 ili na email info@velikakladusa.gov.ba .

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA I UVJERENJADa bi nastavili registraciju morate odabrati obrazac.
IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 15 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU

Izvod iz matične knjige rođenih

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u općini Velika Kladuša.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 37 770 030 ili na email info@velikakladusa.gov.ba

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 20 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU

Registracija