eMatičar

Bez obzira da li boravite u zemlji ili inostranstvu, sada je moguće da putem servisa eMatičar naručite svoj izvod ili uvjerenje iz matičnih knjiga.

 

eDijaspora

Servis eDijaspora omogućava jednostavniji i efikasniji način komunikacije i umrežavanja dijaspore sa Općinom Velika Kladuša.

 

Servis 48

Servis 48 Vam omogućava da brzo i jednostavno prijavite komunalni problem ili postavite pitanje Općinskoj upravi, te dobijete odgovor u roku od 48 sati.

 

Brisanje podataka

Obrazac za brisanje ličnih podataka iz baze registrovanih korisnika.